Prøv vores solcelleberegner

Udvikling af mere effektive solceller har taget et nyt stort spring

Tyskerne rykker grænserne for solcellers effektivitet igen

26% effektive solceller © Institut für Solarenergieforschung GmbH (ISFH)

Igen sætter Tyske forskere fra German Institute for Solar Energy Research Hameln (ISFH) nye standarder for P-krystalin solceller (i daglig tale Polykrystallin). Under akkrediterede forsøgsopstillinger har man nået en effektivitet på 26,10 %.

Hvad betyder denne øgede solcelleeffektivitet i praksis

I den praktiske virkelighed vil denne forøgede effektivitet betyde, at solcellemoduler, som i dag typisk yder 280 W ved en effektivitet på ca 17 %, vil forøge effektiviteten op til pænt over 400 W. Dette uden at fordyre modulet. Selve solcelleanlæggene bliver op til 30% mindre fysisk, hvilket betyder en 30% prisreduktion på anlæggene. Denne reduktion ligger formentligt 4-5 år ude i fremtiden.

Solenergi er allerede i dag den billigste energiform.

Da solen allerede i dag, set som levetidsberegning, er den ultimativt billigste energiform, betyder den nye tyske teknologi i overført betyning mere benzin på et bål, der allerede brænder. Man vil helt afgjort se så enorme investeringer i solenergi i de kommende år, at det vil overtrumfe alle andre energityper på globalt plan.

Det er gode nyheder for en fossilfri fremtid. Nu skal vi bare “lige” have løst lagringsproblematikken .

Læs her om Tyskernes resultater 

crossmenuarrow-down