Prøv vores solcelleberegner

Danmarks ældste solcelleleverandør

10-års tryghedsgaranti

+18 års erfaring og +10.000 installationer i Danmark

Start din rejse
Solceller på kommunale tage i Danmark

Problemer ved solceller på kommunale tage.
I Danmark er der en stigende interesse for at udnytte kommunale tage til solcelleanlæg. Dette skaber dog nogle udfordringer og rejser spørgsmål omkring økonomi, afgifter og drift. Vi har samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål og de svar, som kommunalpolitikere og fagmedarbejdere har givet i maj 2023.

Et af de første spørgsmål, der rejser sig, er om kommunerne ønsker at tjene på solceller på tage og drive kommerciel virksomhed. Svaret er klart: Kommunerne ønsker primært at producere strøm til eget forbrug uden at det bliver dyrere end at købe strøm fra nettet. Deres fokus er på at bidrage til den grønne omstilling og ikke at forfølge kommercielle interesser.

Et andet spørgsmål drejer sig om afgifter. Her er kommunerne ikke ude efter at undgå at betale afgifter, men snarere at sikre, at det ikke er dyrere at producere strømmen selv end at købe den fra nettet. Kommunerne betaler allerede en høj elafgift, og det er vigtigt for dem, at den samlede businesscase går i nul. De ønsker en omkostningsneutral løsning.

Kommunernes holdning til tariffer for brug af elnettet er også klar. De anerkender behovet for at betale tariffer og bidrage til vedligehold og drift. De ønsker at være en del af systemet og bidrage til den fælles infrastruktur.

Man kan spørge, hvorfor kommunerne er så optagede af økonomien, og om de ikke kan prioritere den grønne omstilling uden at tænke i kroner og ører. Svaret er, at kommunerne er forpligtet til at bruge borgernes penge hensigtsmæssigt. Hvis det er dyrere at producere grøn energi selv end at købe den fra nettet, er det ikke en rentabel prioritering for en kommune. Kommunerne ønsker at sikre, at deres investeringer giver mening og er økonomisk ansvarlige.

En vigtig pointe er, at kommunerne ikke beder om indirekte statsstøtte.
De erkender, at midlerne til den grønne omstilling skal prioriteres politisk, og at der kan være behov for statslige investeringer for at lette opstillingen af solceller på tage. Kommunerne ønsker ikke at konkurrere med private aktører, men i stedet samarbejde om at finde løsninger og skabe synergier.

Nogle kan undre sig over, hvorfor kommunerne ikke danner energifællesskaber mellem skoler og almene boliger. Reglerne om energifællesskaber er komplekse, men Kommunernes Landsforening (KL) undersøger aktuelt potentialet for energifællesskaber som en del af de mulige løsninger.

Det er også værd at bemærke, at solceller på tagene er vigtige for kommunerne, selvom det kan være besværligt og der er mere plads på landjorden til store solcelleparker. Solceller på tage giver kommunerne mulighed for hurtigt at producere grøn energi tæt på, hvor den skal bruges. Det mindsker behovet for at bruge landarealer og skaber færre konflikter med naboer. For bykommuner, der har begrænsede muligheder for opstilling af vindmøller og store solcelleparker, er solceller på tage en oplagt vej til at reducere CO2-udledningen.

Samlet set viser svarene fra kommunalpolitikere og fagmedarbejdere, at kommunerne er engagerede i den grønne omstilling og ønsker at bidrage til produktionen af grøn energi. De ønsker løsninger, der er omkostningsneutrale og økonomisk ansvarlige. Der er behov for en fortsat dialog og samarbejde mellem kommuner, private aktører og lovgivere for at skabe de bedste betingelser for solceller på kommunale tage og realisere den grønne omstilling i Danmark.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overvejer du Solenergi?
KlimaEnergi leverer solcelleløsninger og serviceydelser til alle, der har et ønske om grøn energi og sund økonomi og er i dag en af Danmarks førende udbydere af komplette solcelleanlæg til private og til erhverv.

For rådgivning eller spørgsmål, kontakt os på:

tlf. +45 75 76 17 00, eller skriv på post@klimaenergi.dk

Besøg os

Åbningstider
Hovedtelefonen:
Mandag – torsdag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-16.00
Fredag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-14.00

Telefonnummer: 7576 1700

Showroom:
Drop in mandag - torsdag: kl. 08.00-15.30
Drop in fredag: kl. 08.00-13.00

Booking mandag – torsdag: kl. 08.00-16.00
Booking fredag: kl. 08.00-16.00

CVR: 36 49 99 23

crossmenuarrow-down