Prøv vores solcelleberegner

Producenter ansvarlige for bortskaffelse af solceller, bekræfter EU

Producenter ansvarlige for bortskaffelse af PV-moduler, bekræfter EU.
Det Europæiske Råd har vedtaget nye ændringer for at afklare, hvilke enheder der skal bære omkostningerne ved håndtering af elektronisk affald, herunder solceller. Det Europæiske Råd har vedtaget nye ændringer til den europæiske lovgivning om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), som omfatter produkter som computere, køleskabe og solpaneler.

Ændringerne er designet til at tilpasse WEEE-direktivet til en afgørelse fra 2022 fra EU-Domstolen om den delvise ugyldighed af direktivet selv. Dette skyldtes den tilbagevirkende anvendelse af udvidet producentansvar for affaldssolpaneler, der blev markedsført mellem den 13. august 2005 og den 13. august 2012.

Ændringerne fastslår, at omkostningerne ved håndtering og bortskaffelse af affaldssolpaneler, der blev markedsført efter den 13. august 2012, svarer til producenten af det elektriske og elektroniske udstyr (EEE). Det udvidede producentansvar for EEE, der blev tilføjet direktivets anvendelsesområde i 2018, bør gælde for elektroniske produkter, der blev markedsført efter den dato. Ændringerne indfører også en revisionsklausul, hvorefter Europa-Kommissionen senest i 2026 skal vurdere behovet for at revidere direktivet. Europa-Kommissionen vedtog sit forslag til specifikke ændringer af WEEE-direktivet den 7. februar 2023. I november 2023 nåede de medlovgivende organer til en foreløbig politisk aftale, efter at have vedtaget forhandlingspositioner i juni og oktober 2023. Europa-Parlamentet stemte formelt om aftalen den 6. februar 2024.

Det seneste Europæiske Rådsafstemning afslutter vedtagelsesproceduren. Teksten til ændringerne vil nu blive underskrevet af medlovgiverne. Derefter vil den blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft 20 dage senere. Medlemsstaterne vil have op til 18 måneder til at omsætte det ændrede direktiv til deres nationale retssystemer.


Overvejer du Solenergi?
KlimaEnergi leverer solcelleløsninger og serviceydelser til alle, der har et ønske om grøn energi og sund økonomi og er i dag en af Danmarks førende udbydere af komplette solcelleanlæg til private og til erhverv.

For rådgivning eller spørgsmål, kontakt os på:

tlf. +45 75 76 17 00, eller skriv på post@klimaenergi.dk

Besøg os

Åbningstider
Hovedtelefonen:
Mandag – torsdag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-16.00
Fredag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-14.00

Telefonnummer: 7576 1700

Showroom:
Drop in mandag - torsdag: kl. 08.00-15.30
Drop in fredag: kl. 08.00-13.00

Booking mandag – torsdag: kl. 08.00-16.00
Booking fredag: kl. 08.00-16.00

CVR: 36 49 99 23

crossmenuarrow-down