Det siger myndighederne

Det siger myndighederne

Det siger myndighederne

Følgende tekst er hentet fra energi tjenestens hjemmeside:

“Rørsolfanger”

I denne model er solfangeren opbygget med et antal vakuumrør. I disse vakuumrør opsamles varmen via en absorberplade, og når det foregår i vakuum, er der et minimalt varmetab fra rørene.

Varmen ledes op til en varmeveksler, placeret direkte oven på solfangeren. Herfra ledes den som væske bestående af vand og frostvæske videre til en varmtvandsbeholder eller varmeveksler.
Fordi varmen overføres i vakuumrør, er denne solfanger bedre ydende end en plansolfanger.

Rørsolfangeren er blevet meget udbredt de seneste år i Danmark.
Det er for tidligt at sige, om disse fangere også kan forventes at leve i 30 år. En fordel er under alle omstændigheder, at man på gode modeller kan udskifte hvert enkelt rør for sig.”

(Selvfølgeligt kan de enkelt rør skiftes på SunMaxx fangeren)