B2B Login

Prøv vores solcelleberegner

Danmarks ældste solcelleleverandør

10-års tryghedsgaranti

+18 års erfaring og +10.000 installationer i Danmark

Start din rejse
FAQ OM SOLCELLEANLÆG

Økonomi og elproduktion

Hvad koster et solcelleanlæg typisk?

“Hvad koster et solcelleanlæg?” – er et rigtig godt spørgsmål

Prisen på et solcelleanlæg afhænger overordnet af tre ting: Størrelse på anlægget, størrelse på batteriet og kvaliteten af begge.
For en gennemsnitlig dansk husstand vil et 6 kWp solcelleanlæg med tilkoblet batteri ofte være passende ift. energiforbruget. Et sådant anlæg på 6 kWp vil fuldstændigt færdigt og installeret koste dig fra 89.000 kroner. Til husstande med et mindre elforbrug er et batterianlæg fra 3 kWp ofte det rette. Et sådan anlæg fås fra omkring 49.000 kroner.

Til slut kan solcelleanlæg uden batteri også være oplagte. Dette gælder især hvis du skal bruge solcelleanlægget til opfylde energirammen ved nybyg. I sådanne tilfælde kan det rette anlæg koste ned til 14.900 kroner.
Kort sagt afhænger prisen på solcelleanlægget altså fuldstændigt af dit elforbrug, og hvad du skal bruge anlægget til. Kontakt os endelig, og lad os beregne størrelsen og prisen på det rette solcelleanlæg til netop dig.

Hvor lang er tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg typisk?

Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg afhænger typisk af to ting: anlæggets størrelse og mængden af solcellestrøm du/I selv når at forbruge. Med de nuværende priser (2021) vil et korrektdimensioneret solcelleanlæg til private ofte have en tilbagebetalingstid på 8-10 år. Hos erhvervskunder eller private med et stort elforbrug, kan tilbagebetalingstiden i nogle tilfælde komme ned på 5 -7 år.

For hvem kan det svare sig at installere solceller?

Private
Erhverv
Bolig- og ejerforeninger
Bofællesskaber
Skoler
Offentlige institutioner


I dag kan det økonomisk svare sig for alle ovenstående grupper at få installeret et solcelleanlæg. Hvis du eller I ejer et hus eller bygning med et elforbrug over 2500 kWh, vil et solcelleanlæg grundregel kunne svare sig økonomisk.

Hertil kommer de miljømæssige fordele, der er ved et solcelleanlæg samt signalværdien i den grønne investering.

Kontakt os endelig og lad os tage en snak om, hvad der bedst kan svare sig til jeres eksakte behov.

Kan det betale sig at købe batterier til sit solcelleanlæg?

Som privatperson kan det stort set altid betale sig at tilkøbe batterier til dit solcelleanlæg. Som tommelfingerregel plejer vi at anbefale at tilkøbe et mindre batteri fra solcelleanlæg på 3 kWp og op.

Årsagen til, at du bør tilkøbe batterier er kort fortalt, at de vil øge din økonomiske besparelse ved solcelleanlægget markant. Med et batteri tilkoblet dit anlæg får du mulighed for at gemme den strøm, du ikke når at anvende om dagen, og bruge den senere eksempelvis i aftentimerne. Batterierne ændrer derfor værdien af din overskudsstrøm fra 20 øre til din kWh-pris, altså ca. 2,3 kr. pr. kWh. Derfor kan det stort set altid svare sig at investere i batterier som privat, da du får mulighed for at selv bruge en større del af din solcellestrøm, hvormed din økonomiske besparelse øges.

Vil min ejendom stige i værdi?

Vil et solcelleanlæg gøre din ejendom mere attraktiv? Svaret er forventeligt ja, men investeringen i ejendommen kan være svær at måle direkte “krone for krone”.

Da et solcelleanlæg mindsker elforbruget i dit hus markant, vil anlægget oftest øge værdien af ejendommen. Fordelen ved solceller i forbindelse med salg tæller bl.a. et højere rådighedsbeløb for køberne, potentiel forbedring af husets energimærkning samt signalværdien ved, at huset producerer sin egen strøm.

Omvendt afhænger værditilvæksten dog også af, om solcelleanlægget giver mening på dit hus, om det ser pænt og diskret ud osv.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et solcelleanlæg giver mening på netop din bolig.

Hvad sker der med den strøm, jeg ikke får brugt?

Den strøm fra dit solcelleanlæg, som ikke anvendes i husstanden, kan du enten forære gratis væk til el-nettet eller sælge til din el-leverandør til spotpris (ca. 20 øre pr kWh). For at sælge strømmen til din el-leverandør skal der indgås en afregningsaftale.

Da den mulige afregning for overskudsstrømmen er meget beskeden, gælder det for dig som solcelleejer om at bruge så meget af din solcellestrøm selv som muligt. Derfor er det en god idé at investere i et batterilager, der kan tilkobles dit solcelleanlæg. På denne måde kan du gemme din overskudsstrøm til senere brug i stedet for at forære den væk til elnettet (eller sælge meget billigt).

Det er husstandens reelle elforbrug, der alene afgør hvor stort eller lille et solcelleanlæg skal være for at være mest rentabelt. Tal med en af vore konsulenter og få svar på, hvor stort dit anlæg bør være.

Kan jeg bruge solceller til at opfylde BR18 og BR20?

Et solcelleanlæg er en oplagt løsning til at opfylde energirammen i BR18 og BR20 på nye huse.

Bygningsreglement 2015 (BR15) var pr. 1 januar 2018 minimumskravet for alt nybyggeri. BR18 betyder, at alt nybyggeri skal udføres efter energirammen svarende til lavenergiklasse 2018.

Med det gældende bygningsreglement er solcelleanlæg stort set en nødvendighed på alt nybyg. Heldigvis kan solcelleanlæg, der allerede tænkes ind i huset under byggeprocessen, typisk laves meget diskrete.

Vi anbefaler hos KlimaEnergi et 1,48 kWp solcelleanlæg, eller et 2,59 kWp solcelleanlæg, som energirammeanlæg til jeres nybyg afhængig af husstørrelse og elforbrug.
Se vores 1,48 kWp almindeligt energiramme solcelleanlæg herSe vores 2,59 kWp almindeligt energiramme solcelleanlæg her

Hvor stor en rolle spiller skygge?

Generelt er en skyggefri flade til placering af solcellerne det mest optimale. Skygge på solceller giver samme resultat, som når du slipper speederen i din bil. Motoren snurrer langsommere.

Når vi sammen med dig bestemmer placeringen af dit solcelleanlæg, er vi meget opmærksomme på eventuelle skyggegener fra omkringliggende træer, skorstene mm. I samarbejde med vore konsulenter er du derfor sikret, at solcelleanlægget placeres og kables således, at en eventuel skygge får mindst mulig indflydelse på produktionen af strøm.

Hvor stor en del af året kan solceller producere strøm?

Solceller producerer strøm hele året. Faktisk produceres også el på en grå vinterdag, bare ikke ret meget.
I praksis produceres der lidt om vinteren og meget om sommeren. Ca. 75% af årsproduktionen ligger i sommerhalvåret.

Kan det betale sig at investere i solcelleanlæg til sommerhuse?

– I 9/10 tilfælde er svaret på dette spørgsmål ”ja”.

Økonomien ved et solcelleanlæg til sommerhuse er nemlig oftest ligeså god som ved private anlæg til helårshuse. Sommerhuse bruges, som navnet antyder, hovedsageligt om sommeren. Da solceller også producerer mest strøm om sommeren, har solcelleanlæg på sommerhuse fantastiske muligheder for at dække egetforbruget.

Et solcelleanlæg til dit sommerhus er derfor en yderst rentabel investering, som du forventeligt vil kunne nyde godt af de næste 30 år.

Hvad skal jeg huske når jeg har købt et solcelleanlæg?

– Når du har købt et solcelleanlæg skal du bl.a. huske at:

* Registrere dit solcelleanlæg i BBR registret

* Melde solcelleanlægget til dit forsikringsselskab

* Lave en aftale om salg af dit overskuds strøm
FAQ OM SOLCELLEANLÆG

Solceller og montage

Hvor meget fylder et solcelleanlæg?

Størrelsen på et solcelleanlæg afhænger af to ting: størrelsen på anlægget i kWp og effektiviteten på de valgte moduler. Nedenfor kan de se hvor meget et solcelleanlæg i forskellige størrelser med standardpaneler på ca. 330 Wp fylder. Skulle pladsen på taget være trang kan solcelleanlægget altid pladsoptimeres ved at vælge premiumpaneler med en højere ydelse.

Størrelse kWp = Areal
1,5 = 8 m2
3 = 16 m2
6 = 32 m2
8 = 41 m2
10 = 49 m2

Hvor kan solceller placeres/hvilke montageløsninger findes?

Solceller kan monteres både på tage, facader og stativer på jorden.
Ønskes højest mulig produktion på solcelleanlægget, er en placering mod syd og en hældning på 35-40° optimal.
Ønskes det at optimere egetforbruget af strøm fra solcelleanlægget, vil en øst/vest placering oftest være den bedste.

Ønskes det mest diskrete solcelleanlæg, kan panelerne integreres i et hældende tag eller limes helt fladt på et fladt tag.

Der er altså mange mulighed for placering af solceller. Fælles er dog, at solcellerne placeres bedst, så de ikke rammes af skygge. Er dette ikke en mulighed, kan anlægget også optimeres til den givne situation.

Kan man montere sit solcelleanlæg selv?

Man kan godt montere sit solcelleanlæg selv. Især montagen på tag er relativt enkel. Der findes gode montagevejledninger til montagen.

Tilslutning af solcellerne til el-installationen skal altid udføres af en autoriseret el-installatør. Solcellerne producerer meget strøm, så snart solen skinner på dem. Derfor kan el-arbejdet være farligt. Spørg din el-installatør, om han har erfaring med solceller og KSO-certificering.

KlimaEnergi har erfarne solcellemontører og el-installatører med stor solcelleerfaring. Vi står gerne for al montage og el-tilslutning.

Skal man søge om tilladelse inden opsætning af solcelleanlæg?

Som udgangspunkt skal der ikke søges om tilladelse til at opsætte et solcelleanlæg i Danmark.

Anlægget skal dog tilmeldes ved både Energinet og dit elselskab. Derudover kan der være restriktioner i lokalplaner eller fredningszoner, der gør, at kan være en god ide at kontakte sin lokale kommune inden opsætning af et solcelleanlæg.

Ved køb af et solcelleanlæg fra KlimaEnergi står vi for alt den myndighedsbehandling vi kan. Vi er derfor både behjælpelige med tilmelding til Energinet og din el-leverandør samt eventuel anden myndighedsbehandling.

Er mit hus velegnet til solceller?

De fleste huse har mulighed for solceller. Selvom husets arkitektur ikke umiddelbart fordrer solceller (f.eks. hvis huset har rødt tegltag eller mange kviste og skorstene), kan solceller placeres på så mange måder, at de fleste alligevel har en oplagt solcellemulighed derhjemme. 

Solceller eksempelvis monteres på:
– Flade tage
– På eller integreret i syd- øst- eller vestvendte tage
– På garagen/carporten
– På facader
– På stativer i haven eller på markarealer


Kontakt os på tlf. 75 55 17 00 og lad os høre om jeres husstand/ejendoms beliggenhed. Hos KlimaEnergi kan vi hurtigt bedømme hvorvidt, der er mulighed for at etablere det ønskede solcelleanlæg.
FAQ OM SOLCELLEANLÆG

Holdbarhed og vedligeholdelse

Hvor lang tid kan et solcelleanlæg typisk holde?

Solcellepaneler, der er produceret af seriøse producenter, har en forventet levetid på ikke mindre end 30 år. Teknologien er gennemprøvet og testet igennem mange år, og der er ingen sliddele. Derfor er den lange levetid forventelig.

Vore standard-solcellepaneler er alle udstyret med 25 års garanti på ydelsen og 10 års produktgaranti. Med vores premiumpaneler (link til premiumanlæg) fås hele 25 års produktgaranti.
Solcelleanlæggets inverter har en forventet levetid på ca. 15 år.

Inverteren kan udskiftes uden at ændre ved det øvrige anlæg. Mange tilkobler også lithiumbatterier til deres solcelleanlæg. Disse vil ofte holde i 20 år.

Hvor lang er garantien på et solcelleanlæg?

Solcellepaneler:
KlimaEnergi arbejder udelukkende med solcellepaneler, invertere og andre komponenter fra anerkendte, topklasse producenter. Alle vores solcellepaneler har derfor minimum 10 års produktgaranti og 25 års ydelsesgaranti. Disse garantier er fabriksgarantier.

Invertere:
Hos KlimaEnergi leverer vi hovedsageligt invertere fra Growatt (Kina) Kostal (Tyskland) og Delta Solar (Tjekkiet). Alle disse brands hører hjemme i verdenseliten. Der ydes 5 års fabriksgaranti på invertere og denne kan forlænges op til 20 år.

Batterier:
KlimaEnergi fører udelukkende lithiumbatterier, og disse er primært fra Growatt. Growatts lithiumbatterier har altid 10 års fabriksgaranti.
KlimaEnergi A/S yder desuden 2 års reklamationsret ifgl købeloven om nye varer.

Hvor meget vedligehold er der på et solcelleanlæg?

Solceller kræver som udgangspunkt ikke noget vedligehold. Inverter og tilslutninger kan korrekt monteret holde i mange år. Som hoveregel kan man med fordel nøjes med at tilse produktionen med jævne mellemrum, og man skal kun reagere i fald, produktionstallene ikke lever op til det forventelige.

Hvis solcellerne er meget beskidte, kan det overvejes at skylle panelerne med rent, demineraliseret (kalkfrit) vand. Bemærk: skyl kun i gråvejr.
I de fleste tilfælde vil vind og vejr holde anlægget rent.

Kan et solcelleanlæg holde til det danske klima (vind/vejr)?

Det korte svar er ja.

Alle KlimaEnergis solceller samt andre dele er i bedste kvalitet. De er testet til at kunne holde mange år i det danske klima.

Vores solcellepaneler er alle testet og godkendt efter STC (standard test conditions) med en solinstråling på 1000W/m2 AM1.5 (Air Mass) med en modultemperatur på 25 grader.
KlimaEnergis solceller kan minimum holde til vindpåvirkninger op til 2400Pa og snemængde på 5400Pa.
Desuden er de TUV, IEC, og CE mærket mv.

Dette er årsagen til, at der ydes 25 års ydelsesgaranti på alle KlimaEnergis solcellepaneler.
FAQ OM SOLCELLEANLÆG

Solceller og teknik

Hvordan virker solceller?

Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. De aktiveres af selve lyset og ikke solstrålerne. Når det er overskyet, producerer solceller derfor stadig strøm i et vist omfang. Solceller producerer jævnstrøm, hvis styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og den intensitet, som sollyset har.

Elektroner bevæger sig i en retning
Selve solcellen er en halvleder af grundstoffet silicium (ligesom i en computerchip). I en halvleder kan den elektriske strøm kun gå en vej. Så når materialets elektroner får tilført energi, kan de kun bevæge sig i én retning, og derfor opfører de sig som ensrettet, elektrisk strøm.

Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet
De fleste solcelleanlæg er tilsluttet det offentlige el-net. 

Den strøm, der kommer fra solceller, er jævnstrøm. For at strømmen kan bruges i stikkontakten og på el-nettet, skal den omdannes til vekselstrøm. Det sker ved hjælp af en net-inverter, der placeres inde i huset i nærheden af el-måleren. Fra net-inverteren løber strømmen ud i husets stikkontakter blandet med strøm fra el-selskabet.

Hvad består et solcelleanlæg af?

Et solcelleanlæg til en typisk dansk husstand vil ofte bestå af:

– Solcellepaneler
– Inverter til at omdanne jævnspændingen fra solcellerne til vekselstrøm.
– Et batteri til at lagre af solcellestrømmen indtil, du er hjemme til at bruge den
– UV-resistente kabler
– Beslag eller stativer til at fastgøre solcellepanelerne på eller i nærheden af huset.


Solcellepanelerne sættes på tag eller stativ og forbindes vha. de UV-resistente kabler til en inverter. Inverteren kobles på husets el-måler, som måler hvor meget el, der leveres til forsyningsnettet, og hvor meget der forbruges. Når solcellerne producerer mere strøm, end der forbruges, lagres strømmen på det tilkoblede batteri, så du kan bruge den senere. Når batteriet er ladt fuldt op, og hvis solcellerne producerer mere strøm, end der forbruges, sælges den overskydende strøm til EnergiNet.

Kort fortalt bruges solceller til strømproduktion og solfangere til produktion af varmt vand. Begge dele kan enten installeres på taget, på facader eller på stativer på jorden.

Hvad er forskellen på solceller og solfanger?

Solcellerne producerer strøm ved hjælp af solens lys. Strømmen bruges enten i husttanden eller lagres på batterier, der er tilkoblet anlægget.

Solfangere bruges til at opvarme vand via sollyset. Vandet bruges enten til varmt vand i husstanden eller til at opvarme huset via husets rørføringer, samt varmvandsbeholdere og akkumuleringstanke mv.

KlimaEnergi fører udelukkende solceller, da vi tror på, at disse er fremtiden for grønenergi.

Hvad er en inverter?

En inverter, også kaldet en vekselretter, omdanner den strøm solcellerne producerer fra jævnstrøm til vekselstrøm. El-installationer i husstande bruger vekselstrøm.
Inverteren skal tilpasses til solcelleanlæggets størrelse og udformning (antal paneler, tagflader mm).

Forskellige invertere har forskellig effektivitet og kvalitet.
Invertere skal være godkendt i Danmark ved EnergiNet til for kunne net-tilsluttes.

KlimaEnergi forhandler kun godkendte invertere af bedste kvalitet.

Kan solcelleanlæg lave varme?

Solceller kan udelukkende producere strøm. Men kan indirekte forsyne husstanden med varme via varmepumper, el-radiatorer, el-patron i varmvandsbeholdere, blæsere mv.

Hvad betyder Wp? (eller kWp)

WP betyder Watt Peak. Det er den udgangseffekt, der måles fra solcellepanelet, under en sluttest fra producenten. Sluttesten opfylder de internationalt anerkendte kriterier også kaldet STC (Standard Test Conditions). Her udsættes panelet for en indstråling på 1000W/m2 ved en omgivelsestemperatur på 25 grader og en luft masse på 1,5.
Det enkelte solcellepanel kan derfor under andre forhold godt give en højere ydelse.

For at kunne sammenligne paneler fra forskellige forhandlere/producenter, oplyser man altid den WP, som er oplyst ud fra STC.
Køb ikke solcellepaneler, som ikke har været underlagt en STC test.

Hvad er solceller lavet af?

Solceller er typisk lavet af halvledermaterialer, primært silicium. Disse halvledermaterialer er behandlet og struktureret til at danne solcellernes solpaneler. Der findes forskellige typer solcelleteknologier, herunder monokrystallinske, polykrystallinske og tyndfilmssolceller, som alle har forskellige sammensætninger og produktionsmetoder, men silicium er det mest almindelige materiale, der anvendes i solcelleproduktionen.

Hvor meget strøm producerer solceller om vinteren

Mængden af strøm, som solceller producerer om vinteren, kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder mængden af sollys, solens vinkel, vejrforhold og den geografiske placering. Generelt producerer solceller mindre strøm om vinteren sammenlignet med sommeren på grund af færre soltimer og lavere solstand. Men moderne solcelleteknologi og effektive installationsmetoder kan stadig give en betydelig mængde elektricitet, selv i vintermånederne.

Hvad koster solceller?

Prisen på solcelleanlæg kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder størrelsen på anlægget, kvaliteten af solcellepanelerne, installationsomkostningerne, geografisk placering og eventuelle tilskudsordninger eller skatteincitamenter. Typisk kan prisen på et solcelleanlæg variere fra et par tusinde til flere titusinde kroner, alt efter anlæggets størrelse og kompleksitet.
Besøg os

Åbningstider
Hovedtelefonen:
Mandag – torsdag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-16.00
Fredag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-14.00

Telefonnummer: 7576 1700

Showroom:
Drop in mandag - torsdag: kl. 08.00-15.30
Drop in fredag: kl. 08.00-13.00

Booking mandag – torsdag: kl. 08.00-16.00
Booking fredag: kl. 08.00-16.00

CVR: 36 49 99 23

crossmenuarrow-down