Hvad er forskellen mellem PW og KwH?

PW og KwH er to betegnelser, som du ofte støder på, når der tales om solceller og solcelleanlæg. Den nemmeste måde at forklare de to begreber på, er ved at sige, at PW er det dine solceller yder og KwH er betegnelsen for det strøm, som du producerer. KwH er kilo watt timer, som også er den enhed du køber strøm i fra dit lokale elværk.

Forskellen på PW og KwH. PW angiver den effekt, som dit solcelleanlæg har, der ligger på taget.  Hvis du fx lægger 10 solcellepaneler, der hver yder 200w op på dit tag, så har du et solcelleanlæg på 2000 PW. Peak watt står det for.

Hvad er så KwH? KwH det er kilowatt timer, kilowatt hours. Det er et udtryk for, hvor meget strøm du producerer på dit anlæg. De to størrelser har ikke rigtig noget med hinanden at gøre, dog kan man sige, at der er et pudsigt sammentræf derhen, at hvis du fx lægger et 2000 PW anlæg på dit tag, så kan du i Danmark, hvis dit anlæg ligger optimalt, regne med faktisk at producere ca. 2000 KwH.

At de to tal er nogenlunde identiske, det beror på egentlig i realiteten en tilfældighed, og de er også anledning til rigtig meget forvirring. Men – samlet set kan man sige. PW det er det Peak Watt dit anlæg kan yde oppe på taget og KwH det er kilowatt timer og det er det du køber ved et el-selskab, eller leverer til dem, når du har solceller. Så PW er ydelse er max ydelse på taget, og KwH det et kilowatt timer.