Prøv vores solcelleberegner

Garantierklæring

KlimaEnergi Garantierklæring
KlimaEnergi Garantierklæring pr. 1. december 2023

Følgende garantibestemmelser er gældende med virkning ved ordrer leveret fra d. 1. december 2023.
Ved leveringer fra før 1. december 2023, kontakt venligst KlimaEnergi Serviceafdeling for den for ordren gældende garantierklæring.
Når du vælger KlimaEnergi som din nye energikilde, monterer og leverer vi med 10 års garanti.
Garantien gælder for både paneler, inverter, batterier og monteringsbeslag.

Garantien er kun gældende såfremt, der er indgået en serviceaftale i forbindelse med ordreafgivelsen.
Denne garanti er afgivet af KlimaEnergi. Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, du i henhold til aftale og/eller ufravigelig lovgivning evt. måtte have mod KlimaEnergi.

Såfremt der ikke indgås aftale om servicekontrakt i forbindelse med ordreafgivelse gælder 2 års reklamationsret jf. købeloven.

Såfremt du inden for garantiperioden beregnet fra KlimaEnergis leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien dig de rettigheder over for KlimaEnergi, som fremgår af denne garantierklæring. Om nødvendigt påhviler det dig at dokumentere leveringstidspunktet. Kan leveringstidspunktet ikke dokumenteres, forbeholder KlimaEnergi sig ret til at anvende fabrikationstidspunktet ved beregning af garantiperioden.

Såfremt du berettiget reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl inden for den gældende garantiperiode, forpligter KlimaEnergi sig til at udbedre fejlen eller om nødvendigt levere et nyt produkt uden beregning. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er KlimaEnergi berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende.

Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan KlimaEnergi vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning.

Såfremt der udføres garantireparationer, herunder hvor komponenter udskiftes, vil den 10-årige garanti fortsat være gældende, men garantiperioden forlænges ikke som følge af reparationen.

Generelt
1. Såfremt du ønsker at påberåbe dig fabrikations-/materialefejl, skal reklamation ske senest tre (3) måneder, efter at fejlen er eller burde være opdaget. Reklamation kan ske til KlimaEnergi.

2. Du kan ikke under denne garanti påberåbe dig fejl, der skyldes forhold, der ligger uden for normal anvendelse og brug. Fejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montering af en mellemhandler/entreprenør, kan ikke gøres gældende over for KlimaEnergi med henvisning til denne garanti.

3. Garantien gælder alene produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark.

Besøg os

Åbningstider
Hovedtelefonen:
Mandag – torsdag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-16.00
Fredag har hovedtelefonen åbent fra kl. 07.00-14.00
Telefonnummer: 7576 1700Showroom:
Drop in mandag - torsdag: kl. 08.00-15.30
Drop in fredag: kl. 08.00-13.00

Booking mandag – torsdag: kl. 08.00-16.00
Booking fredag: kl. 08.00-16.00

CVR: 36 49 99 23

crossmenuarrow-down