Hvad sker med den strøm, jeg ikke får brugt?

Solceller_silkeborg_40paneler

Den strøm fra dit solcelleanlæg, som ikke anvendes i husstanden, foræres gratis væk til el-nettet. Den i 2017-anvendte afregningsmetode, nettoafregning, fungerer således, at den el, man selv anvender inden for den første time, byttes 1:1 med elværket. Anvendes strømmen dog ikke inden for den første time, har den en nettoværdi på 0 kr. for dig, da den foræres væk.

For at gøre et solcelleanlæg mest muligt rentabelt er det derfor en god idé at investere i et hybrid-solcelleanlæg med tilkoblet batterilager. På denne måde kan du gemme din overskudsstrøm til senere brug i stedet for at forære den væk.

Det er husstandens reelle elforbrug, der alene afgør hvor stort eller lille et solcelleanlæg skal være for at være mest rentabelt. Tal med en af vore konsulenter og få svar på, hvor stort dit anlæg bør være.

Link FAQ solceller