Hvordan fungerer det praktisk, at el-måleren løber baglæns?

I dag er der faktisk ikke mange målere, der reelt kan kan løbe baglæns, dog med undtagelse af nogle af de “gamle” målere.

De fleste kender eller kan huske de el-målere med en dreje skive, der har kørt rundt i variabel hastighed afhængigt af forbrug.

I dag installeres en måler med 2 digitale tællere.
Den ene tæller registrerer hvor meget el, der leveres af solcelleanlægget til forsyningsnettet. Den anden registrerer, hvor meget der købes.

Man skal ikke selv købe el-måleren, denne leveres af det lokale el-forsyningsselskab. Installationen betaler forbrugeren dog selv. Man skal huske at spørge forsyningsselskabet, om de opkræver gebyrer for at have tilsluttet solcelleanlæg. Nogle gør, andre gør ikke

Link FAQ solceller