Indtjeningstiden?

Med de nuværende (2017 priser) er der ved et korrektdimensioneret solcelleanlæg en forventelig tilbagebetalingstid på 8-10 år. I nogen tilfælde, hos kunder med stort el forbrug, kan man komme ned på 6-7 år.

 

Link FAQ solceller