Jordbaserede solcelleanlæg

Siden 2011 har vi opsat mere end 200 jordbaserede, private solcelleanlæg. Et jordbaseret solcelleanlæg er et oplagt alternativ til dig, der ikke vil/kan have dit solcelleanlæg på taget. Med dit anlæg stående på jorden har du ubegrænset plads, mindre eller ingen gene af skygge, samt den perfekte hældning på panelerne. Dette giver ofte en bedre ydelse på jordbaserede anlæg end ved taganlæg. Dog har etablering af jordbaserede anlæg ofte en højere pris, da de kræver et robust jernstativ til montage af solcellepanelerne.

Hos KlimaEnergi bruger vi Sigma II stativer fra Tyske Mounting Systems GMBH. Vi har udelukkende gode erfaringer med disse stativer, der altid leverer et stabilt, sikkert og pænt resultat. Vi har INGEN problemer med vore anlæg, som alle er statisk beregnede ud fra klima data for pågældende post nummer. Dvs. et anlæg der står på vestkysten er kraftigere (dyrere) end et der står beskyttet i en villa have i Slagelse (begge anlæg findes)

Alt i alt er jordbaserede solceller derfor en særdeles god investering, der betaler sig selv hjem på ca. 10 år.

Jordbaserede solcellepakker

 

Fordele ved et jordbaseret solcelleanlæg

Den mest åbenlyse fordel ved placering af dit solcelleanlæg på jorden, er den ubegrænsede plads til anlægget. Med et anlæg på jorden er du hverken begrænset af dit tagareal, eventuelle skyggesider eller belastning på tagkonstruktionen. Dit anlægs størrelse kan altså blive præcis, som du ønsker det.

Endvidere undgår du ofte skyggegener fra eventuelle træer nær dit hus. Dermed er det muligt, at lade dine store træer i haven stå, selvom du ønsker solceller. Slutteligt har dine jordbaserede solcellepaneler altid den korrekte hældning, der sikrer optimal produktion. Dette er ikke givet ved et taganlæg, der er afhængigt af tagets hældning. Af disse grunde producerer et jordbaseret solcelleanlæg ofte mere strøm end et tilsvarende tagbaseret anlæg.

Pris på jordbaseret solcelleanlæg

Jordbaserede solcelleanlæg er ofte en smule dyrere i anskaffelse end tagbaserede anlæg. Dette skyldes, at anlægget bygges på et særligt stativ, der ikke er nødvendigt ved taganlæg. Denne merpris vil dog betale sig hjem over tid.

Endvidere vil du som kunde opleve, at prisen på dit anlæg vil afhænge en smule af, hvor du bor. Alle vore anlæg er nemlig statiskberegnede ud fra klimadata for det pågældende postnummer. Skal dit anlæg derfor stå på vestkysten, kræves et kraftigere (dyrere) stativ, end hvis det skal stå beskyttet i en villahave.