100% Global omlægning til vedvarende energi i år 2050 er mulig

22-09-2015

En total global omlægning af energiforsyningen til vedvarende i år 2050

Photon billede vind-sol

En sammenslutning af Greenpeace, Global Wind Energy og Solar Power Europe, har i fællesskab fremlagt et studie af mulighederne for at omlægge hele verdens energiforsyning til vedvarende energi i år 2050. De tre organisationer har levet en særdeles grundig research på området og konkluderer samstemmende at det ER muligt.

Anerkendt institut bag beregninger

De macro-økonomiske beregninger til studiet er foretage af det Tyske Rum og Luftfarts forsknings institut DLR , man konkluderer, at omkostningerne til omstillingen vil løbe op i 1 Billion USD årligt frem mod 2050, dette vil blive modsvaret af tilsvarende besparelse, alene i brændstof omkostninger på globalt plan.

48 millioner nye arbejdspladser skabes

Omstillingen til vind-bølge og solcelle energi vil ifgl. disse beregninger medføre skabelse af ikke mindre end 48 millioner nye arbejdspladser. Man konkluderer i rapporten at den store udfordring i gennemførslen af den ambitiøse plan ikke ligger i hverken økonomien eller i de tekniske muligheder, udfordringen er rent politisk ! De nuværende fossile brændstoffers repræsentanter og aktører har udstrakt politisk magt, og må forventes at stille sig i vejen for omstillingen

Læs hele rapporten fra Greenpeace her