200 % effektforøgelse på tyndfilmssolceller – sommerfugleteknik

En ny Revolution (igen) i solcelle-energi ?

19-10-2017

200% effektive solceller

 © Karlsruher Institut für Technologie

Forskere hos Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland har opnået en op til 200% forøgelse af lysoptaget i Tyndfilmssolceller . Resultatet er opnået ved at imitere nanostrukturene i sommerfuglevinger. Sommerfuglen, man har valgt, er en såkaldt “Commom Rose”.

“Common Rose” sommerfuglen optager varme igennem vingerne

Når man har valgt at imitere netop “Common Rose” sommerfuglen, så skyldes det, at CR sommerfuglen er dybt matsort, og at den bruger sine vinger til at optage så meget varme som muligt. De dygtige forskere ville undersøge, om man ved at krydse sommerfuglens teknik med tyndfilmsolceller kunne øge energikonverteringen.

200% forøgelse af solcelle-effektiviteten

Resultatet af anstrengelserne er ikke udeblevet. Man har konstateret en op til 200% større optagelse af lys i tyndfilmscellerne. Man kan ikke umiddelbart sætte lighedstegn mellem lysoptaget og solcellernes endelige effekt. Men, at der bliver tale om en dramatisk forøgelse af effekten på tyndfilms solceller, er givet.

Tager tid at implementere teknologien i solcellefabrikationen

Det vil tage tid at implementere den nye banebrydende teknologi i industriel fremstilling af tyndfilmsmoduler , et realistisk bud er svært at spå om, men det må antages at det tager forventeligt 12-15 år før den nye teknologi er fuldt implementeret i industrien. At der kommer til at ske noget, er til gengæld sikkert.

Hvad betyder en 200% forøgelse af kapaciteten i tyndfilmsmoduler i praksis

Hvis man forestiller sig, at man med denne nye teknologi kan forøge kapaciteten i Tyndfims moduler med 200%, så vil denne forøgelse ultimativt betyde at prisen på solcelle-el bliver reduceret med over 50-60%.. igen. Da de laveste bud på solcelle el i 2017 ligger på ca 13 øre pr kWh , så vil en fremtidig pris på under 7 øre pr kWh ligge i kortene.

Fremtiden tilhører solenergien.

Læs mere her