33 MW Solcelle kraftværk på Jamaica

33 MW solceller på Jamaica

© photon-pictures.com

Solen skinner på solcellerne på Jamaica

På Jamaica er det Amerikanske Firma Eight Rivers Energy Ltd.  i færd med at opstille et 33 MW solcelleanlæg som skal forsyne det lokale net med el til en pris af 55 øre pr kWh. Det må alt andet lige siges, at være en lav pris al den stund  prisen vil være uændret i de næste 25 år.

EU’s mindste priser bremser solcellernes udvikling

Anlægget på Jamaica er et eksempel på at EU’s kunstige mindste priser på solceller er et onde som vi hurtigst muligt skal have fjernet. Med EU priserne vil det være vanskeligt at nå produktionspriser der ligner dem på Jamaica..

Læs mere om Jamaica projektet her