Alle ansøgninger af 16. marts behandlet – Ingen lodtrækning

solceller paa tag

Alle private husstande som har indgået betinget købsaftale på solcelleanlæg på under 6 kW og som opfylder kravene er godkendte og vil få del i solcellepuljen på 12 megawatt. Det er EnergiNets udmelding for alle som ansøgte 16. marts på åbnings dagen for ansøgning til solcellepuljen.

Endelig tilsagn pr post

EnergiNet har godkendt i alt 2.782 ansøgninger til den private solcellepulje, og heraf afleverede KlimaEnergi 200 ansøgninger for vores kunder på åbnings dagen. EnergiNet fortæller, at der i øjeblikket arbejdes på højtryk for, at alle får endelig tilsagn med posten inden for de næste par uger.

Privat pulje næsten fyldt op på åbningsdagen

EnergiNet fortæller at puljen på 12 megawatt blev næsten fyldt op til private på åbnings dagen. I alt ansøgte 2911 private husejere om tilskud til solceller på åbningsdagen og heraf er 2872 ansøgninger blevet godkendt hvilket svarer til 11,8 megawatt og dermed bliver der ikke behov for lodtrækning

Få del i ubrugt solcellepulje

Har du ansøgt efter 16. marts er det ikke sikkert at du kommer med i den private tilskudspulje. Men så står står du forrest i køen til at få del i de ubrugte puljer til lejeboliger, boligforeninger og solcellelav. EnergiNet’s seneste opgørelse viser nemlig at det er tvivlsomt om disse puljer, bliver tømt som private så har har mulighed for at få del i.

Læs mere>>

https://www.energinet.dk/Sol-vind-og-biogas/Solceller