De meget lave priser på solcelle-el har bidt sig fast

08-08-2016

Udbud af solceller ender i en kWh pris på 0,08 $ (ca 50 øre)

Tysk udbud 0,50 øre pr kWh

Det Tyske “Bundes Netz agentur”, det er den Tyske pendant til energinet.dk, har holdt auktion over 130 mW frilandssolcelleanlæg. Der blev afgivet bud på samlet 310 mW, dvs puljen blev voldsomt overtegnet igen. Prisniveauet er faldet lidt og ligger nu på 0,08 $ svarende til ca 0,50 kr pr kWh.

Yderligere prisfald på solcelleanlæg i vente

Fra første kvartal 2017 forventes det, at priserne igen vil falde betydeligt. Dette skyldes, at den kunstigt høje pris på solcellepaneler i EU stopper.

se mere om det tyske udbud her