EU’s mindstepriser på kinesiske solcelle moduler skader beskæftigelsen i branchen

Der tabes jobs i solcellebranchen

EU skader solcelle branchen med straf told

08-12-2015

EU’s stive protektionisme skader jobs og udvikling i Solcelle branchen

EU har indledt en op til 15 måneder lang undersøgelse af virkningen af EU’s straf told og eller mindstepriser på Kinesiske solcellemoduler. Det er en videreførsel af EU’s protektionistiske linje mht. beskyttelse af primært Tyske producenter af solcelle moduler.

Forbrugere og Klima i hele EU er ofrene for denne hykleriske politik

Minimums priserne på solceller er i direkte strid med al frihandle og også i strid med det udtalte ønske om at fremme udbygningen af solcelle energi og udbredelsen af solcelleanlæg til både private og til erhverv. Det er stærkt ønskværdigt, at EU hurtigst muligt reviderer den tåbelige politik, og ophæver alle restriktioner på import fra Kina. Der kommer ikke for alvor gang i solcelle udbygningen i EU sålænge pris niveauet holdes så kunstigt højt.