Ny Dansk Solcelle Strategi

16-02-2016

Efter lang tids forarbejde, er der langt om længe fremlagt en fornuftig Dansk solcelle strategi

Solceller yder 22,5%

Solcelle med 22,5 % ydelse

Det er med meget stor glæde, at det kan konstateres, at et lang sejt træk nu giver pote. Solcelle energien kommer til ære og værdighed helt officielt . Gamle forældede opfattelser er lagt på hylden og fremtiden for udviklingen af solenergien i Dk ser bedre ud end længe.

Ny Dansk Strategi lagt på Energistyrelsen.dk

Dansk Solcelleforening (en branche forening) samt EUDP Energistyrelsen og ikke mindst konsulent firmaet PA Energy har sammen med en række andre aktører , udarbejdet en ny gennemtænkt og grundig strategi for udbygningen og implementeringen af solcelle energien i Danmarks energiforsyning.

Strategien sigter efter, at der implementeres op til 15 % solcelle energi ud af det samlede Danske elforbrug frem mod 2035. Som milepæle har man sat 1,85 GW i 2020 og 4,2 GW i 2030. De 15 % er det kompromis man mener er det rigtige i forhold til Vind og Biomasse. Hele Danmarks energiforsyning forventes at være 100% fossilfri i 2035.

Hvorfor så lige 15 % Solcelle energi ?

Man kan spørge om ikke 15% af denne uendelige og rene energiform virker som et uambitiøst mål ! Svaret er:  jo det er faktisk uambitiøst. Man har ikke taget den teknologiske udvikling omkring energilagring med i regnestykket, ej heller har man ind tænkt den stadige og accelererende udvikling, i retning af mere og mere effektive og billige solcelle systemer.

25% er et opnåeligt mål

Danmarks geografiske placering  (tæt på Nordpolen :)) tilsiger at vi næppe kan komme i mål med mere end ca. 25% af det samlede energi forbrug dækket af solen. Omvendt så er dette mål nemmere og billigere at nå med solcelleanlæg end med andre VE teknologier. Dette ganske enkelt fordi der ikke findes grænser for, hvor man kan implementere solcellerne, tænk bare på hvad det ville betyde hvis alle anvendelige tagflader der ligger hensigtsmæssigt blev udnyttet. Dette potentiale alene vil formentligt være stort nok til at løfte opgaven. En anden og vigtig egenskab ved mange decentrale solcelleanlæg er, at der ikke kræves udbygning af det overordnede el transport system. Dette i skarp modsætning til f.eks store vindmøller.

Egetforbruget skal være den drivende kraft

Man bør sigte efter at udbygge flest mulige decentrale solcelleanlæg og dimensionere dem hensigtsmæssigt i forhold til at man gerne vil egetforbruge den producerede el . Så man netop IKKE skal investere i store el transport systemer.

Batteri teknologien vil muliggøre mange små energi lagre

Man kan forudse at batteriteknologien om ganske få år (den findes allerede) vil muligøre at hvert hus i princippet vil kunne være helt selvforsynende med solcelle energi i ca. 7-8 måneder om året. Disse kommende mange små energi lagre vil naturligvis også , i et fremtidigt smart Grid system, kunne agare lagre for vindmølle strøm. Man vil med andre ord kunne opnå at balancere elsystemet med batterierne. Alt i alt er det en god dag for det fremtidige fossilfri danske el system

Se den nye Solcellestrategi her