Så er vi på hele 35,9 % effektivitet på Krystallin solceller

29-08-2017

Endnu et Tigerspring: en solcelle med en ydelse på 35,9 %.. utopi ? Nej den er god nok

© CSEM Centre Suisse d´Électronique et de Microtechnique

Dette er billedet af verdens første krystallin solcelle med en effektivitet på 35,9 %. Dvs. at 35,9 % af den solenergi der rammer solcellen konverteres til el .

Fremtidens solcelleanlæg  1/2 pris.

Når den nye solcelle produktions metode med 35,9 % effektivitet bliver kommerciel  (dvs at den kan købes i nærmeste byggemarked) Så vil et solcelleanlæg på 6 KW fylde ret præcist det halve af hvad det gør i dag. Vi må forvente at prisen på paneler vil være nogenlunde den samme som i dag , dette vil i praksis betyde at anlægs prisen halveres.

Vi forventer at denne udvikling kommer til at tage noget der ligner 5 år fra i dag.

El til 30 øre pr kWh fra solceller

Allerede i dag kan der etableres solcelleanlæg under Danske himmelstrøg som producerer el til en FAST pris på under 30 øre per kWh. Får at komme ned på denne pris kræve anlæg på 2-3oo kWp og op. Til sammenligning er et normalt privat solcelleanlæg typisk på omkring  5 kWp . Komme man op i den lidt større skala kan man regne med en kWh pris på 30 øre eller derunder.

se mere om den bane brydende solcelle her