Tyske politikerer nøjes ikke med at tale: Tyskland når 40 gW solcellekapacitet i april 2016

01-06-2016

Danmark er umådeligt langt bagefter Tyskland mht. udbygningen med Solcelle-el.

store tyske solcelleanlæg

© Juwi Solar   Solcelle kapaciteten vokser i tyskland

 

I april 2016 blev der net-tilsluttet 82,4 mW ny grøn energi fra solcelleanlæg i Tyskland. Med denne kapacitet tilsluttet, når Tyskland op på fantastiske 40 gW samlet solcellekapacitet. I Danmark er solcellekapaciteten samlet på knab 800 mW i skrivende stund (Juni 16) .

Tyskland har forholdsvis  3,5 gange så meget solcellekapacitet som Danmark målt pr indbygger.

Hvis man tager den Tyske kapacitet på 40 gW og deler den ud pr indbygger og derefter sammenligner med Danmark, når man frem til at Tyskerne har ca. 3,5 gange mere kapacitet pr indbygger. Det betyder, at Tyskland er kommet meget længere mht. uafhængighed af fossile energikilder.

Tyskerne stopper ikke her ! De har ved lov vedtaget, at der skal installeres 2,4-2,6 GW ny solcellekapacitet årligt.  I Tyskland nøjes Politikerne ikke med at holde flotte taler om vedvarende energi og grøn omstilling.

læs om Tyskernes udbygning her