Udviklingen i Tyndfilm solceller “CIS” teknologi stormer frem

Tyndfilm solcelle på 22,3 %

Solar Frontier kommer op på 22,3 %

09-12-2015

Solar Frontier fra Japan har opnået en ydelse på 22,3 % på tyndfilm – målet er 30%

Udviklingen i tyndfilm solcelle teknologien går stadigvæk fremad. Solar Frontier fra Japan har i en laboratorie test opnået en ydelse 22,3 %. Det Tyske Frauenhofer institut bekræfter at denne milepæl er nået under laboratorie forhold.  Ydelsen er fuldt på højde med top produkterne i både Poly og Mono krystallin, dette betyder at CIS teknologien , ligesom VHS bånd gjorde det, vil ende med at vinde solcelle kapløbet. Dette vil sk,e fordi CIS er billigere at fremstille og kræver mindre energi i fremstillings processen. Den energimæssige “payback time” er kortere end Poly og Mono, formentligt vil dette parameter veje meget tungt i fremtiden set ud fra et CO2 regnskabsmæssigt perspektiv.

30 % Ydelse på tyndfilm solceller

Det er det erklærede mål for Solar Frontiere at nå op på en ydelse på ikke mindre end 30% på deres tyndfilms solceller. Som udviklingen er gået de sidste 2-3 år er der ingen grund til at tro at man ikke skulle nå dette mål og måske mere til.

Læs mere info her