VE til process. En oplagt tilskudsmulighed for detailbutikker

Alle detailbutikker i Danmark kan få glæde af solceller

70 kWp solcelleanlæg installeret på SuperBrugsen Egtved sommeren 2014. Øst / vest retning for højest mulige udnyttelse af dagslys og døgnets solskinstimer

70 kWp solcelleanlæg installeret på SuperBrugsen Egtved sommeren 2014. Øst / vest retning for højest mulige udnyttelse af dagslys og døgnets solskinstime

10 % Tilskud til Superbrugsen i Egtved’s solcelleanlæg

Efterår 2013, uddeler Ole hos Super-Brugsen i Egtved beslutter, at kigge nærmere på mulighederne for, at få sit temmelig store elforbrug nedbragt varigt. Efter nogen sonderinger i markedet, falder valget på at det skal være solceller. Solceller vælges på grund af den enkle installation, effektiviteten og ikke mindst den synligt grønne profil. Uddeleren indleder en drøftelse med KlimaEnergi A/S. KlimaEnergi bor i byen, så det er et nærliggende valg.

Relativt hurtigt bliver der opnået enighed om, at installere et 75 KW solcelleanlæg på Brugsens’s flade tage. Med installationen var der forventning om at el forbrug og CO2 udledning  kunne reduceres med ca. 15% årligt  Installationen går smertefrit og i Maj 2014 tages anlægget i brug. Her i efteråret 2015 kan det konstateres at de forventede produktionstal holder 100% stik. Dette på trods af et ikke overvældende solrigt år.

Der er opnået en tilbagebetalings horisont på omkring 7,5-8 år på investeringen. Med en forventet levetid på omkring 30 år er det en økonomisk sund forretning for SuperBrugsen. Der blev med kyndig assistance fra KlimaEnergi søgt VE tilskud til proces. Det er energistyrelsen der administrerer denne ordning. Ansøgnings processen er temmelig kompliceret og kræver indsigt.

Konklusionen på denne solstråle historie er, at samtlige detail butikker der har et fornuftigt tagareal til rådighed, kan have glæde af solceller, og så længe der er midler til rådighed i VE puljen, kan man også have glæde af disse.

Læs mere om VE til proces her

Rådgivning om VE til proces

Ansøgningsproceduren for at opnå VE proces tilskud, kan være en ressourcekrævende opgave. Få uforpligtende rådgivning hos KlimaEnergi om netop din virksomheds mulighed for at opnå VE tilskud til proces.