FAQ – Solceller til Erhverv

Hvor god er investeringen i solceller til erhverv?

Det er en meget sikker investering – lige så sikker, som at solen skinner! Der kan forventes et afkast på ikke under 10% p.a.

Hvor stort skal et solcelleanlæg være?

Man får den bedste forrentning på sit solcelleanlæg, når man dimensionerer anlægget således, el-produktionen udnyttes samtidigt med, at den produceres. På denne måde opnår man en optimal forrentning af investeringen, og unødige investeringer i f. eks en ny transformator eller lignende undgås. KlimaEnergi A/S dimensionerer anlægget ud fra aktuelle oplysninger om behov.

Er der meget vedligehold på et solcelleanlæg?

I praksis er der intet vedligehold på et solcelleanlæg. Der er indbygget overvågning af anlægget. I tilfælde af driftsvigt sendes besked enten i form af SMS eller mail.

Hvad er risikoen i investeringen?

Friskt sagt, er der ingen risiko ved denne investering. Dette skal forstås på den måde, at anlægget med 99,9% sikkerhed vil producere den lovede mængde el. Man kan ved anvendelse af bestemte paneler sikre sig op til 10 års 100% kasko forsikring, der dækker alt inkl. manglende produktion.

Hvilken kWh pris producerer jeg min egen el for?

Nettoprisen for din egen el produceret på dit eget tag (eller mark) er pt (2015) ned til 20-30 øre pr kWh. Da den mindste pris, man kan slippe afsted med i DK, ligger på ca 70-80 øre pr kWh, er der en åbenbar besparelse ved at installere solcelleanlæg.

Er der bøvl med tilladelser, myndigheder eller lign.

Intet bøvl. KlimaEnergi A/S klarer heleprojektet alt inkl.

 

 

Se mere om solcelleanlæg til erhverv her