Solceller til Erhverv, Skoler, Institutioner m.v.

Kommercielle solcelleanlæg til erhverv, kommuner, regioner.

Med et solcelleanlæg kan der opnås en fast produktionspris på strøm under 30 øre pr. kWh. Det vil for skoler, institutioner, sygehuse mv. betyde en besparelse på 2 kr. pr kWh. For butikker vil besparelsen være det halve, altså ca. 1,0 kr. pr kWh.  Denne pris betyder i runde tal, at butikker får en forrentning af investeringen i solceller på op til 12 %, medens skoler/liberale erhverv mv. opnår ca. 20-25 %.

Kontakt os, så laver vi gerne en beregning på besparelsen med solceller for jeres virksomhed. Kontakt os her

KlimaEnergi A/S har i samspil med vore partnere sammensat det stærkeste koncept for solcelleanlæg til erhverv på markedet. KlimaEnergi A/S tilbyder Danmarks bedste pris på færdigmonteret, tilsluttet og monitoreret anlæg.

Solcelleanlæg til industri og erhverv

De fleste danske virksomheder har en stor, uudnyttet solenergi-ressource liggende på deres tagarealer. En unavngiven virksomhed i Århus-området har et tagareal på 8000 m2 og et årligt elforbrug på 8.000.000 kWh. Prisen for den el, man køber ind, ligger på ca. 80 øre pr kWh, når alle omkostninger regnes med. KlimaEnergi A/S har tilbudt denne specifikke virksomhed at installere et solcelleanlæg, der udnytter tagarealet mest muligt. Et sådant anlæg vil kunne producere ca. 1.200.000 kWh årligt til en FAST pris på 25 øre pr kWh. Den pågældende virksomhed vil derfor kunne spare 660.000 kroner årligt med deres solcelleanlæg!

(Virksomheden betaler nu 960.000 kroner for de 1.200.000 kWh. Med solcelleanlægget vil denne pris ende nede på  300.000 kroner.)

Sund driftsøkonomi og grøn omstilling kan godt hænge sammen

Store erhvervssolcelleanlæg på mere end 500 kWp vil kunne producere solcellestrøm til en kostpris på ikke over 25-30 øre pr kWh. Det betyder, at den rå besparelse på el vil ligge på ca. 50 %.

God CSR-værdi i grøn omstilling

Begrebet CSR(Corporate Social responsibility) bruges i dag stadigt hyppigere. At virksomheder og erhvervslivet har et moralsk ansvar overfor samfundet ift. blandt andet menneskerettigheder og miljø, bliver en mere udbredt holdning. Af denne grund, kan man set fra en kommerciel synsvinkel med fordel investere i virksomhedens CSR-værdi. En investering i et erhvervssolcelleanlæg er derfor ikke blot et økonomisk og miljømæssigt godt valg. Det er også en eminent mulighed for at brande jeres virksomhed og dermed øge positive omtale og konkurrenceevne.

Store industri solcelleanlæg holder i 30 år eller mere

Når man installerer et større solcelleanlæg, er det en langtidsinvestering. Den forventede levetid på et solcelleanlæg er +30 år.

Farvede solcellepaneler

BIPV (Build In PV)  er fremtidens solcelleanlæg. Man vil i fremtiden tegne solcelleanlæggene ind i tagene allerede, når huset designes. Dette stiller krav til solcellernes arkitektoniske udseende samt størrelse. Vi har i KlimaEnergi A/S taget denne udfordring op .

  

  

 

Der er indgået en samarbejde med Tyske Avancis Solar. Avancis leverer højtydende tyndfilmssolceller i 8 forskellige farvenuancer. Avancis benytter KROMATIX glas i deres arkitektmoduler. KROMATIX benytter i modsætning til andre farvede moduler lysets egen refleksion til at frembringe den ønskede farve. Med andre ord er det regnbuens naturlige farver, der giver modulernes deres egenskab. Disse Arkitekt-skala-moduler kan individuelt tilpasses i størrelse fra projekt til projekt.

Priseksempel solceller til erhverv:

50 kWp: 300.000,- kr. ex. moms (komplet monteret pris)

200 kWp: 1.225.000,- kr. ex. moms (komplet monteret pris)

solceller erhverv - Beirholm A/S Kolding: 180 kW Tyndfilms solcelleanlæg med Danfoss invertere og TSMC paneler fra Taiwan.

Beirholm A/S Kolding: 180 kWp Tyndfilms solcelleanlæg med Danfoss invertere og TSMC paneler fra Taiwan.

Dani-tech i Haderslev - erhverv solceller

Dani-tech Haderslev: 275 KWp øst/vest solcelleanlæg designet med henblik på egetforbrug, når 10 års aftalen er opbrugt.

Kontakt os her