Kommercielle solcelleanlæg

-til erhverv, kommuner, regioner.

KlimaEnergi A/S har i samspil med vore partnere sammensat det stærkeste koncept på markedet for solcelleanlæg til erhverv. KlimaEnergi A/S tilbyder Danmarks bedste pris på færdigmonteret, tilsluttet og monitoreret anlæg.

Med et solcelleanlæg til erhverv kan der opnås en fast produktionspris på strøm under 30 øre pr. kWh. Det vil for skoler, institutioner, sygehuse mv. betyde en besparelse på 2 kr. pr kWh. For butikker vil besparelsen være det halve, altså ca. 1,0 kr. pr kWh.  Denne pris betyder i runde tal, at butikker får en forrentning af investeringen i solceller på op til 12 %, medens skoler/liberale erhverv mv. opnår ca. 20-25 %.

Kontakt os, så laver vi gerne en beregning på besparelsen med solceller for jeres virksomhed.

 

Solcelleanlæg til industri og erhverv

De fleste danske virksomheder har en stor, uudnyttet solenergi-ressource liggende på deres tagarealer. En unavngiven virksomhed i Århus-området har et tagareal på 8000 m2 og et årligt elforbrug på 8.000.000 kWh. Prisen for den el, man køber ind, ligger på ca. 80 øre pr kWh, når alle omkostninger regnes med. KlimaEnergi A/S har tilbudt denne specifikke virksomhed at installere et solcelleanlæg, der udnytter tagarealet mest muligt. Et sådant anlæg vil kunne producere ca. 1.200.000 kWh årligt til en fast pris på 25 øre pr kWh. Den pågældende virksomhed vil derfor kunne spare 660.000 kroner årligt med deres solcelleanlæg.

(Virksomheden betaler nu 960.000 kroner for de 1.200.000 kWh. Med solcelleanlægget vil denne pris ende nede på  300.000 kroner.)

Sund driftsøkonomi og og bedre CSR-værdi med solceller

Som eksemplet ovenfor illustrerer, er et solcelleanlæg allerede fra 1. dag økonomisk set en god investering. Som grundregel kan store erhvervssolcelleanlæg på mere end 500 kWp producere strøm til en kostpris på ikke over 25-30 øre pr kWh.

Udover den økonomiske fordel ved solceller, signalerer en investering i solceller også til omverdenen, at jeres firma/erhverv kærer sig om miljøet.  Begrebet CSR(Corporate Social responsibility) bruges i dag stadigt hyppigere. At virksomheder og erhvervslivet har et moralsk ansvar overfor samfundet ift. blandt andet menneskerettigheder og miljø, bliver en mere udbredt holdning. Af denne grund, kan man med fordel investere i sin CSR-værdi. En investering i et erhvervssolcelleanlæg er derfor ikke blot et økonomisk og miljømæssigt godt valg. Det er også en mulighed for at brande jeres virksomhed og dermed øge den positive omtale og konkurrenceevne.

Farvede solcellepaneler

BIPV (Build In PV)  er fremtidens solcelleanlæg. I takt med at solcelleanlæg bliver en mere og mere uundgåelig del af fremtidens byggeri, vil man tegne solcelleanlæggene ind i tagene allerede, når huset designes. Dette stiller nye krav til solcellernes arkitektoniske udseende samt størrelse. Vi har i KlimaEnergi A/S taget denne udfordring op .

Der er indgået en samarbejde med Tyske Avancis Solar. Avancis leverer højtydende tyndfilmssolceller i 8 forskellige farvenuancer. Avancis benytter KROMATIX glas i deres arkitektmoduler. KROMATIX benytter i modsætning til andre farvede moduler lysets egen refleksion til at frembringe den ønskede farve. Med andre ord er det regnbuens naturlige farver, der giver modulernes deres egenskab. Disse Arkitekt-skala-moduler kan individuelt tilpasses i størrelse fra projekt til projekt. Se de 8 farvemuligheder nedenfor.

 

 

Se priseksempler på solceller til erhverv her