Solcelleservice og overvågning af solcelleanlæg

Tegn en solcelleservice aftale med KlimaEnergi, så overvåger vi dit solcelleanlæg og sørger for, at den altid yder sit bedste og at udbyttet altid er højest muligt.

Fejlfinding og reparation af solcelleanlæg

Fejl kan opstå,- også på vedligeholdelsesfrie solcelleanlæg

 

Selv om et solcelleanlæg er stort set vedligeholdelsesfrit, kan der opstå fejl som kan påvirke elproduktionen.

Det kan være en defekt inverter eller der kan være skader på solcellepanelerne, begge fejltyper
kan gøre at produktionen begrænses eller helt stopper. 

I alle tilfælde kan det påvirke dit udbytte fra anlægget og dit bidrag til den grønne energiproduktion.
Klimaenergi A/S har erfaringen og ekspertise til at overvåge, finde og udbedre sådanne fejl.

Vi kan gennemgå dit solcelleanlæg, finde eventuelle fejl og give dig en god pris på udbedringen,
så du får det fulde udbytte af anlægget.

Kontakt os på telefon 7555 1700 og hør nærmere om mulighederne.

Serviceaftaler på solcelleanlæg – en god idé!

KlimaEnergi A/S tilbyder forskellige pakker af serviceaftaler på solcelleanlæg.

Pakkerne er opbygget i moduler, afhængig af størrelse og hvilket serviceniveau du ønsker
på dit anlæg.

Med en serviceaftale bliver driften af solcelleanlægget optimal.  Vi fanger fejl før de udvikler sig
og bliver kritiske for anlæggets produktion.

Vores serviceaftaler er baseret på en årlig gennemgang af anlægget hvor vi fysisk kontrollere
de dele af solcelleanlægget som er vitale for driften og dermed produktionen.

I den store servicepakke XL kontrolleres følgende ved gennemgangen:

 • Visuelt eftersyn af løsnede/skadede paneler eller DC kabler.
 • Visuelt eftersyn af løsnede/skadede skinner og montageudstyr.
 • Eftersyn/rengøring af Inverterne.
 • Eftersyn af DC kabler og forbindelser.
 • Test af ydelse på solcellepaneler.
 • Test og rapport fra EmaZys ZIOO.

Ovenstående gennemgang udføres i sommerhalvåret og vil blive rapporteret til jer i form af en pdf rapport.
I rapporten giver vi en vurdering af anlæggets tilstand og gør opmærksom på eventuelle ting som kræver opmærksomhed.

Overvågningen kan sende rapporter over produktionen på daglig eller månedlig basis, hvor den faktiske produktion sammenlignes med beregnede værdier ud fra metrologiske data for det område anlægget er placeret.  

Priseksempler

Prisen for en serviceaftale afhænger af anlæggets størrelse.

 • Solcelleanlæg på 30 kW, inklusiv XL service serviceaftale, rapportering og visualisering
  Pris kun kr. 4.950 ex moms pr år.

 • Solcelleanlæg på 30 kW, udelukkende inklusiv visualisering
  Pris kun kr. 2.950 ex moms pr år.

Visualisering af produktionen

Som en del af servicepakkerne kan vi tilbyde en visualisering af dit anlægs produktion, på en flot grafisk måde.
Med visualiseringen kan du præsentere kunder og gæster for din grønne profil.

Eksempel på visualisering, som kan præsenteres på en skærm eller tablet i virksomheden

Vil du høre mere om vores serviceaftaler?

Kontakt os på service@klimaenergi.dk eller på telefon 7555 1700 og hør nærmere om mulighederne.