Solenergi

I løbet af de sidste par år er solenergi for alvor blevet populært. Mange kalder det allerede den bedste form for energi, vi har, og eksperter spår at solenergi bliver den største kilde til elektricitet fremadrettet.
Det er der mange grunde til at krydse fingre for at det kommer til at ske. Der er dog stadig et stykke vej i forhold til at forbedre teknologien, så mere af solens energi kan udnyttes, selvom vi er allerede er nået langt med de moderne solceller, vi har i dag.
Her kan du læse mere om, hvad solenergi er, og hvordan solenergi kan udnyttes via solceller.

solenergi til erhverv og privat

Hvad er solenergi?

Solenergi er den energi, som findes i det lys, der kommer fra solen. Det lys vi modtager på jorden har været længe undervejs, og bliver også filtreret gennem atmosfæren på jorden.
Solens energi – lyset – er blandt andet det, som får planter til at leve og vokse, da det er en primær forudsætning for fotosyntese. Fotosyntese foregår alle steder på jorden, både på landet og i vandet, og er på mange måder hele forudsætningen for alt liv på jorden.
Det er kun i løbet af de sidste par hundrede år, at vi har fået øjnene op for, at solens varme stråler kan udnyttes til mere end bare solbadning og opvarmning. Men for at kunne udnytte solenergi, er vi nødt til at omdanne den til en anden form for energi: Enten elektrisk energi (strøm) eller termisk energi (varme). Heldigvis er vi i dag allerede nået langt i forhold til at kunne udnytte denne solenergi til vores fordel.

Hvordan vi udnytter vi solenergi i dag

Når vi skal udnytte solens energi, handler det om at skabe teknologi, som kan opfange solens stråler, og omdanne disse til enten elektricitet eller varme.
Styrken af solens energi afhænger også af vinklen som solens stråler har på jorden, hvorfor effekten er højest ved ækvator og bliver lavere jo længere fra ækvator, man kommer. Dette skyldes, at solens stråler rammer jordens overflade mere skråt, og derfor er der mindre sollys per kvadratmeter af overfladen ved højere breddegraderne.
Det betyder dog ikke, at vi ikke i lande nordpå (som Danmark) kan have glæde af solenergi. Faktisk udnytter vi i Danmark solenergi på tre forskellige måder i dag: Med solceller, termisk solenergi og termiske solfangere.
Herunder vil du kunne læse mere om, hvordan solceller fungerer.

solenergi anlæg til private husstande

Solceller

De solceller som er mest almindelige i dag, kaldes også for fotovoltaiske celler, fordi denne teknologi udnytter det, som kaldes den fotovoltaiske effekt.
Kort fortalt er den fotovoltaiske effekt den skabelse af elektrisk spænding, som sker i et materiale, når det udsættes for sollys. Helt teknisk sker der det i denne proces, at der opstår spænding mellem to elektroder, fordi frigivne elektroner flyttes mellem bindinger i det samme materiale.
Fordi denne form for udnyttelse af solenergi er relativt nemt tilgængelig med solceller, er det også blevet en af de hurtigst voksende energiteknologier i verden inden for en ganske kort årrække. Solceller er blevet populære på grund af deres holdbarhed, som i mange tilfælde vil sikre en levetid på mange årtier. Dette gør solceller til en god, solid og relativ passiv energikilde. Desuden har solceller allerede nu en flot effektivitet – altså udnyttelse af solens energi. Typisk ligger udnyttelsen på omkring 10% til 20%, men er i enkelte tilfælde målt op til 40%.

Derudover fungerer solceller også, og producerer stadig elektricitet, selvom det for eksempel er overskyet, hvilket gør dem interessante for mange lande i Nordeuropa, hvor vi som bekendt ikke altid kan nyde solen fra en skyfri himmel.
For eksempel udgjorde solenergi 7,5% af Tysklands samlede energiforbrug i 2017.

Solceller til private

Solceller bliver i dag allerede benyttet til at el-forsyne eller supplere mange forskellige produkter og services. Blandt andet findes der små solcellepaneler installeret i mange typer lommeregnere, havelamper, campingvogne, ure, mobiltelefoner, radioer, både og så videre.
Rigtig mange danskere har allerede taget det store skridt, og fået installeret solceller på eller omkring deres bolig. Dette er for mange en rigtig god investering, og en måde at supplere sit elforbrug med en mere bæredygtig og CO2 fri løsning.
De fleste solcelleanlæg installeres på taget og leverer energi direkte til husholdningens elforsyning.
En del vil være skeptiske i forhold til den umiddelbare pris, der er ved at få installeret solceller, men faktisk er den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på kun 6-10 år. Det betyder, at du i løbet af et årti har fået din investering tilbage, som du derfra kan nyde i mange år fremadrettet.
Det er både godt for din pengepung og for klimaet, som vi vil nævne mere om nedenfor.

Solceller til erhvervslivet

Også i erhvervslivet har det været en varm modtagelse af solceller. For mange er det en rigtig god investering, da man ved hjælp af solceller kan producere elektricitet langt billigere end man kan købe den i Danmark.
Det er noget, der kan mærkes på elregninger i virksomheder, som ofte har et højt forbrug til drift af maskiner, belysning, og apparater.
Derudover er der i praksis ingen vedligehold ved et solcelleanlæg, og mange erhvervsdrivende nyder godt af denne plug-and-play løsning, som på alle måder er en god investering.
I Danmark er vi nået langt i forhold til vores viden og anerkendelse af solceller og solcelleanlæg, og derfor vil der typisk heller aldrig være problemer med tilladelser til at kunne installere disse på sin virksomhed.
Når du køber dine solceller hos KlimaEnergi A/S vil vi altid tage os af disse ting, så du ikke selv skal tænke på noget. Se mere om solceller til erhverv her

Solenergi fra solcelleanlæg på bar mark

100 KW Januar 2017 . Vejen Spildevand

De klimamæssige fordele ved solenergi og solceller

De klimamæssige fordele ved solceller er nok den primære årsag til, at de fleste bliver interesseret i denne type teknologi.
Mange er – med god grund – bekymrende over vores høje forbrug af fossile brændstoffer, og hvad dette kan gøre ved vores natur, klima og grønne planet.
Solenergi bliver anset som en af de reneste former for energiudnyttelse vi har i dag, da der hverken udledes CO2 eller andre skadelige gasser, og heller ikke er bivirkninger eller affaldsprodukter, som skader miljøet efterfølgende.
Selvfølgelig er der også nogle forbrugsomkostninger, når en solcelle produceres, og derfor tales der også om energitilbagebetalingstid. Dette begreb dækker over den beregning, som fortæller os, hvornår en solcelle har produceret den energi, som skulle bruges på at fremstille den. Altså en beregning af, hvornår en solcelle bliver energineutral og energipositiv.
I dag anslås den gennemsnitlige energitilbagebetalingstid at være 2,5 år til 3,5 år, og det vurderes samtidig, at i takt med, at vi bliver bedre til at fremstille disse med færre og bedre materialer, så kan denne periode halveres.

 

De økonomiske fordele ved solceller

Som kort nævnt ovenfor, findes der også tiltrækkende økonomiske argumenter for at benytte solceller i stigende omfang.
Udover de attraktive besparelser på ens elregning, er der faktisk også en god sandsynlighed for, at værdien på dit hus stiger, når du har installeret solceller.
Og en af de faktorer, som kommer bag på mange, er muligheden for selv at kunne sælge sin overskydende energi. Her findes faktisk også en skattefordel: Du skal nemlig først betale skat, hvis du har solgt el for mere end 7000 kr. på et år. Dit eget forbrug er selvfølgelig helt skattefrit.
Du kan altså styrke både din økonomi og din klimavenlighed ved at gå over til solenergi. Med solceller har du mulighed for at udnytte solens stråler og nedbringe dit elforbrug både privat og som erhvervsdrivende.
Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt eller hvordan solceller kan gavne dig, så er du mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

De økonomiske fordele ved at lagre sin egen solcelle strøm på batterier

Som overskriften her indikerer, så er der oplagt fordele ved at etablere et solcelleanlæg som også har et batterilager tilkoblet. Ve at have dette batteri kan man faktisk opnå at være tæt på selvforsynende med elektricitet i en større del af året. Solcellepanelerne sørger for at oplade batterierne i løbet af dagen. Når solen er gået ned, har man så sit fulde Lithium batteri der kan dække husets forbrug indtil solen igen, kommer på himlen dagen efter.

 

Erhvervsanlæg med batterier egen solcelle strøm på batterier

I de senere har solcelleanlæg med batterier opnået stor popularitet blandt private, det kniber lidt mere med at få batterilagrene til at vinde indpas hos erhverve virksomhederne. Årsagen til at erhvervsvirksomheder tøver med at installere batterilagre er alene begrundet i, at virksomhederne har en lavere elpris end private (pga. af afgifter) . Det betyder at tilbagebetalingstiden for virksomhederne er længere.